รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง

View Fullscreen

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

View Fullscreen

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

View Fullscreen

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด 1. ใบสมัคร 2. แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลฯ 3. เอกสารประกอบการพิจารณาเกื้อกูล   View Fullscreen
Page 2 of 512345