การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

View Fullscreen

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง

โรงพยาบาลบ้านโป่ง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ดังนี้
  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                     จำนวน  2  ตำแหน่ง
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                   จำนวน  1  ตำแหน่ง
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  ตำแหน่ง
*ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 032-222841 ต่อ 167,125  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

View Fullscreen
Page 1 of 41234