รพ.บ้านโป่ง เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

รพ.บ้านโป่ง เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และ หรือ มีใบขับขี่ ประเภท 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กรกฎาคม 2563     Read more

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1 เม.ย.63)

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1 เม.ย.63)
 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
Page 1 of 212