รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 

ดาวน์โหลด (Download) 1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ

3. เอกสารประกอบการพิจารณาการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเกื้อกูล

View Fullscreen

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

View Fullscreen
Page 1 of 41234