แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1 เม.ย.64)

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1 เม.ย.64)
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ดาวน์โหลด 1. ใบสมัคร 2. แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลฯ 3. เอกสารประกอบการพิจารณาเกื้อกูล   View Fullscreen
Page 1 of 41234