รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการ สอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในกรประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่2

รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการ สอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในกรประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่2
  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารได้ที่ https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/รับสมัครแพทย์ FM
Read more
Page 4 of 206« First...23456...102030...Last »