ร่าง ประกาศจังหวัดราชบุรีเรื่องประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ออกซิเจนเหลว)

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมวิชาการ Green & Clean

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมวิชาการ Green & Clean
ประชุมวิชาการ Green & Clean เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดประชุมวิชาการ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green & Clean) ประจำปี 2560 โดย นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล  เป็นประธาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อผู้ใช้บริการ บุคลากร และชุมชนโดยรอบ วิทยากรโดย นายแพทย์ศราวุฒิ  ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17      โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ารับการอบรม จำนวน 400 คน รุ่นที่ 1  วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ และรุ่นที่ 2  วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ Read more

ประกาศจังหวัดราชบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4รายการ(ครั้งที่2)

ประกาศจังหวัดราชบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4รายการ(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง Read more
Page 349 of 380« First...102030...347348349350351...360370380...Last »