ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุตยาราม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเมืองคนงาม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่งานคัดกรองผู้ป่วยโควิด-๑๙ และผู้ป่วย Home Isolation, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่หอผูป่วยศับยกรรมหญิง, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเอกสารของกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์, จ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ, จ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จำนวน ๑๐ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้ารการทำอาหาร ให้กับผู้ป่วยที่กักตัว, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้ารการทำอาหาร ให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน, จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 20 of 383« First...10...1819202122...304050...Last »