ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเทคอนกรีตพื้น บริเวณพื้นที่ด้านข้างห้องตรวจเชื้อ (Swab Test), จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก, จ้างเหมาบริการระบบติดตามรถพยาบาล (GPS), จ้างเหมาบริการสนบสนุนการติดตั้ง และเปิดใช้งานระบบดูแลผู้ป่วยโควิด (แบบHome lsolation/ Community isolation) เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย, จ้างเหมาบริการเต็นท์ ขนาด ๔*๘ เมตร , จ้างเหมาบริการสนัลสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่โรงงาน,จ้างสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในพื้นที่ของโณงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๒ ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม, จ้างเหมาสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในพื้นที่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๙ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจทางด้านอณูชีวโมเลกุล สำหรับหาสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ระยะเวลา ๔ เดือน จำนวน ๑ ประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
Page 2 of 38312345...102030...Last »