ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค เดือนมีนาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารการเงิน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานโภชนศาสตร์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานไตเทียม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการงานทั่วไป เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 22812345...102030...Last »