จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน, จ้างเหมาบริการเจาะผนัง และฝ้าเพดาน รวม ๕ จุด พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เดินสายไฟ และสวิทซ์ปิด-เปิด จำนวน ๑ งาน, จ้างปรับปรุงพื้นยาง บริเวณห้องพิเศษหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก ๑๒ ห้อง จำนวน ๑ งาน, จ้างปรับปรุงทาสีผนัง บริเวณอาคารพุทธรักษา จำนวน ๑ งาน, จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๑ วัดป่าวิมุตยาราม ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ครุภัณฑ์สำนักงาน), จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 6 of 497« First...45678...203040...Last »