ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ครุภัณฑ์สำนักงาน), ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๑ วัดป่าวิมุตยาราม, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๒ ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในเขต อำเภอบ้านโป่ง, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, จ้างทำวัสดุสำนักงาน, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยไตเทียม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานเอกสารและการบันทึกข้อมูล กลุ่มงานประกันสุขภาพ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล กลุ่มงานประกัยสุขภาพ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล หอผู้ป่วยอนุสรณ์ ๔๕ ปี ชั้น ๕, จ้างปรับปรุงกระเบื้องเคาน์เตอร์ห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓, จ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถ บริเวณด้านข้างอาคารพักแพทย์ ๓๒ ยูนิต, จ้างปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ บริเวณหน่วยงานพัสดุ จำนวน ๑๘ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 5 of 466« First...34567...102030...Last »