ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๖ ประเภท (๓๐๖ รายการ) สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก, จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลกลุ่มงานประกันสุขภาพ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการที่งานสิบสวนโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๑ วัดป่าวิมุตยาราม จำนวน ๘ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 4 of 466« First...23456...102030...Last »