ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารการเงินเดือนสิงหาคม,จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารพัสดุ ตั้งแต่ ๓- ๓๑ สิงหาคม ๖๓ จำนวน ๗ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารพัสดุ,จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล,จ้างปรับปรุงทาสีฝ้าและผนังหอผู้ป่วยสูตินรีเวช จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารงานบัญชี,จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อยา,จ้างบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย เดือน ส.ค. ๖๓ -ก.ย. ๖๓ , จ้างบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย เดือน ส.ค. ๖๓ -ต.ค. ๖๓ ,จ้างบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย เดือน ส.ค. ๖๓ – ต.ค. ๖๓ จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 3 of 20212345...102030...Last »