เช่าบริการตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3x6x2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างเช่าระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน ๘ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งาน, างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งาน, างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี ของบริษัท น้ำตาล บ้านโป่ง จำกัด จำนวน 1 งาน, จ้างปรับปรุงห้องเก็บของเวชภัณฑ์ บริเวณหอพักพยาบาล ด้านหลังอาคารอนุสรณ์ 45 ปี รวม 6 ห้อง จำนวน 1 งาน, จ้างเหมาบริการเปลี่ยนสานเคเบิ้ลโทรศัพท์ อาคารอนุสรณ์ 45 ปี ชั้น 3 จำนวน 1 งาน, จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 2 of 46612345...102030...Last »