ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา, ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ร่างประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๕๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุตยาราม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเมืองคนงาม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่งานคัดกรองผู้ป่วยโควิด-๑๙ และผู้ป่วย Home Isolation, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่หอผูป่วยศับยกรรมหญิง, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเอกสารของกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์, จ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ, จ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จำนวน ๑๐ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 10 of 440« First...89101112...203040...Last »