ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์), จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 44912345...102030...Last »