ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน,จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดื่มและท่อน้ำทิ้ง,จ้างปรับปรุงประตูห้องตรวจพิเศษโรคหัวใจ,จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น ๓ ,จ้างเหมาบริการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา,วัสดุการแพทย์,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้า,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์,ครุภัณฑ์งานบานงานครัว จำนวน ๙ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 23312345...102030...Last »