ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ร่างประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 280 รายการ สำหรับระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๑ วัดป่าวิมุตยาราม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ครุภัณฑ์สำนักงาน), ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 49712345...102030...Last »