รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด)
1 แนวทางการขออนุมัติโครงการและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.rar (499 KB)
2 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ. ปีงบประมาณ 2564.xlsx (127 KB)
3 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564.xlsx (137 KB)
4 แบบฟอร์มส่งรายชื่อ PM คปสอ. ปีงบประมาณ 2564.docx (23 KB)
5 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ สสจ..xlsx (45 KB)
6 รายชื่อ PM คปสอ. ทั้ง 10 คปสอ. ปีงบประมาณ 2564.rar (243 KB)
7 คำสั่ง PM ปีงบ 64 (ฉบับลงนาม).pdf (712 KB)
8 แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้น ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 (v.5).pdf (2285 KB)
9 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf (336 KB)
10 แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ปี 64 ของกระทรวงสาธารณสุข.pdf (1691 KB)
11 moph.brochure2021 (V5).pdf (1431 KB)
12 ผลการจัดอันดับหน่วยงานที่ผลการดำเนินงานดีเด่น และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA/KPI ปีงบประมาณ 2563.rar (30025 KB)
13 ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 64 (นพ.สสจ-ผอ.รพ.-สสอ.).pdf (286 KB)
14 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบ 64 (Template) แก้ไขครั้งที่ 1.rar (40995 KB)
15 ตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงาน (Ranking) หน่วยงานระดับ คปสอ. , รพ., สสอ. ปีงบประมาณ 2564.xlsx (37 KB)
Page 10 of 631« First...89101112...203040...Last »