สารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์     ดูเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค เดือนมีนาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารการเงิน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานโภชนศาสตร์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานไตเทียม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔,จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการงานทั่วไป เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ภาพกิจกรรมของโรงพยาบาล     ดูเพิ่มเติม

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม     ดูเพิ่มเติม

บทความสุขศึกษา     ดูเพิ่มเติม