โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 

- บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือ ว194 ปรับปรุงแบบประเมินพรก.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอผู้ป่วย จำนวน 2 อาคาร
- เล่มแผนการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ1ปี2558
- ไฟล์นำเสนอ การชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ วันที่ 4 ก.พ.58

[ดูทั้งหมด]

06-02-2015 เล่มแผนการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ1ปี2558
06-02-2015 ไฟล์นำเสนอ การชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ วันที่ 4 ก.พ.58
06-02-2015 ไฟล์แบบฟอร์ม ตก.1 ของคณะที่ 1 - 4
27-01-2015 ตัวชี้วัดในการประเมินผลงานปี2558สสจ.ราชบุรี
24-10-2014 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายแผนสุขภาพหรือตามแผนยุทธศาสตร์

04-11-2014 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2557

[ดูทั้งหมด]

13-10-2014 แผนปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพใน ASEAN ปี 2558
03-07-2014 สืบราคายาโรงพยาบาลบ้านโป่ง ปี2557
26-06-2014 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23-06-2014 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
03-04-2014 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองการติดเชื้อ วันโรคแฝง (EntICstudy)

[ดูทั้งหมด]

27-03-2015 บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
12-03-2015 หนังสือ ว194 ปรับปรุงแบบประเมินพรก.
11-03-2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
25-02-2015 บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
05-02-2015 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

[ดูทั้งหมด]

19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
20-01-2012 สไลด์การอบรมอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 16-17 มกราคม 2555
20-01-2012 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบประเมิณการจัดการพลังงานภายในองค์การ
10-06-2010 แนวทางการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน รพ

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]