โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- ขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค6ประเภท
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Glide Scope
- ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจลดพุงถวายไท้องค์ราชันปี2
- รับสมัครคัดเลือกฯตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

[ดูทั้งหมด]

24-10-2014 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายแผนสุขภาพหรือตามแผนยุทธศาสตร์
17-10-2014 สรุปประเมิน KPI สสจ. ปี 57
13-10-2014 เอกสารทำแผนพัฒนาสรรถนะบุคลากร ปี 2558
03-07-2014 serviceplan
11-06-2014 เอกสารการบรรยาย นโยบายด้านสาธารณสุข(นพ.ณรงค์)

04-11-2014 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2557

[ดูทั้งหมด]

13-10-2014 แผนปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพใน ASEAN ปี 2558
03-07-2014 สืบราคายาโรงพยาบาลบ้านโป่ง ปี2557
26-06-2014 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23-06-2014 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
03-04-2014 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองการติดเชื้อ วันโรคแฝง (EntICstudy)

[ดูทั้งหมด]

19-12-2014 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
09-12-2014 รับสมัครคัดเลือกฯตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
26-11-2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14-11-2014 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
31-10-2014 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

[ดูทั้งหมด]

19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
20-01-2012 สไลด์การอบรมอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 16-17 มกราคม 2555
20-01-2012 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบประเมิณการจัดการพลังงานภายในองค์การ
10-06-2010 แนวทางการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน รพ

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]