โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 

- ตัวชี้วัดในการประเมินผลงานปี2558สสจ.ราชบุรี
- โรงพยาบาลบ้านโป่งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่งจำกัด
- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่งจำกัดเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน

[ดูทั้งหมด]

27-01-2015 ตัวชี้วัดในการประเมินผลงานปี2558สสจ.ราชบุรี
24-10-2014 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายแผนสุขภาพหรือตามแผนยุทธศาสตร์
17-10-2014 สรุปประเมิน KPI สสจ. ปี 57
13-10-2014 เอกสารทำแผนพัฒนาสรรถนะบุคลากร ปี 2558
03-07-2014 serviceplan

04-11-2014 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2557

[ดูทั้งหมด]

13-10-2014 แผนปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพใน ASEAN ปี 2558
03-07-2014 สืบราคายาโรงพยาบาลบ้านโป่ง ปี2557
26-06-2014 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23-06-2014 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
03-04-2014 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองการติดเชื้อ วันโรคแฝง (EntICstudy)

[ดูทั้งหมด]

21-01-2015 โรงพยาบาลบ้านโป่งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
19-12-2014 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
09-12-2014 รับสมัครคัดเลือกฯตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
26-11-2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14-11-2014 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

 

[ดูทั้งหมด]

19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
20-01-2012 สไลด์การอบรมอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 16-17 มกราคม 2555
20-01-2012 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบประเมิณการจัดการพลังงานภายในองค์การ
10-06-2010 แนวทางการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน รพ

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]