- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา,พยาบาล
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลบ้านโป่ง
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเถทวิชาการ
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยาคลินิก,พยาบาลวิชาชีพ
- ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ประจำปีงบประมาณ2557
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Youtube สุขภาพ By Phyathai Hospital

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

03-11-2011 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2554

Sealed

12-07-2011 คู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตนสำหรับผู้ปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค

 

[ดูทั้งหมด]

03-07-2014 สืบราคายาโรงพยาบาลบ้านโป่ง ปี2557
26-06-2014 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23-06-2014 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
03-04-2014 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองการติดเชื้อ วันโรคแฝง (EntICstudy)
29-03-2014 กำหนดการกิจกรรม“สงกรานต์รักษ์โลก”วันพฤหัสบดีที่10เมษายน2557

[ดูทั้งหมด]

08-08-2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา,พยาบาล
08-08-2014 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลบ้านโป่ง
01-08-2014 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเถทวิชาการ
28-07-2014 สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยาคลินิก,พยาบาลวิชาชีพ
18-07-2014 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

 

[ดูทั้งหมด]

19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
20-01-2012 สไลด์การอบรมอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 16-17 มกราคม 2555
20-01-2012 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบประเมิณการจัดการพลังงานภายในองค์การ
10-06-2010 แนวทางการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน รพ

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]