โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 


- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- อบรมภาาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในงานสาธารณสุข ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ณ.ห้องประชุม6
- เชิญอบรมภาาษาพมา่สำหรับการสื่อสารในงานสาธารณสุข 4-6สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ.ห้องประชุมมะลิฯ
- แบบฟอร์มการรยงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในปย.1ปย.2
- ขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว)
- เอกสารทำแผน HRD ปี 2559
- สอบราคาซื้อยา Rabies vaccine injection 0.5 ml ประมาณ 7,450 val ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง
- สอบราคาซื้อยาLevofloxacinsterilesolutionforinjection250mg/50mlประมาณ3,000vial

[ดูทั้งหมด]

29-07-2015 อบรมภาาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในงานสาธารณสุข ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 15.00-16.00น. ณ.ห้องประชุม6
29-07-2015 เชิญอบรมภาาษาพมา่สำหรับการสื่อสารในงานสาธารณสุข 4-6สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ.ห้องประชุมมะลิฯ
09-07-2015 แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินผลงานปีงบประมาณ2558
24-04-2015 แจ้งตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของรพ.บ้านโป่ง
08-04-2015 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่าเขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

04-11-2014 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2557

[ดูทั้งหมด]

29-07-2015 แบบฟอร์มการรยงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในปย.1ปย.2
16-07-2015 เอกสารทำแผน HRD ปี 2559
15-07-2015 สอบราคาซื้อยา Rabies vaccine injection 0.5 ml ประมาณ 7,450 val ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง
15-07-2015 สอบราคาซื้อยาLevofloxacinsterilesolutionforinjection250mg/50mlประมาณ3,000vial
14-07-2015 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

[ดูทั้งหมด]

03-08-2015 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

[ดูทั้งหมด]

30-06-2015 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลในช่องปากจำนวน1เครื่อง
27-06-2015
19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

[ดูทั้งหมด]

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/modules/mod_rssthai/mod_rssthai.php on line 131

 

[ดูทั้งหมด]

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/modules/mod_rssthai/mod_rssthai.php on line 131

 

[ดูทั้งหมด]

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/modules/mod_rssthai/mod_rssthai.php on line 131