โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 


- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)
- ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล32หน่วย(4ชั้นใต้ถุนโล่ง)ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง
- คำรับรองการปฏิบัติราชการของรพ.บ้านโป่ง
- ขอบพระคุณท่านนายอำเภอบ้านโป่งได้มาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- โรงพยาบาลบ้านโป่งจัดกิจกรรม"วันเกิดเจริญจิต"
- สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
- แจ้งตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของรพ.บ้านโป่ง

[ดูทั้งหมด]

24-04-2015 แจ้งตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของรพ.บ้านโป่ง
08-04-2015 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่าเขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว
06-02-2015 เล่มแผนการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ1ปี2558
06-02-2015 ไฟล์นำเสนอ การชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ วันที่ 4 ก.พ.58
06-02-2015 ไฟล์แบบฟอร์ม ตก.1 ของคณะที่ 1 - 4

04-11-2014 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2557

[ดูทั้งหมด]

11-05-2015 ขอบพระคุณท่านนายอำเภอบ้านโป่งได้มาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง
11-05-2015 โรงพยาบาลบ้านโป่งจัดกิจกรรม"วันเกิดเจริญจิต"
18-04-2015 ภาพงานวันข้าราชการพลเรือน,ประกาศเจตนารมณ์เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
18-04-2015 ภาพงานรดน้ำขอพรผู้เกษียณ โรงพยาบบาลบ้านโป่ง 2558
13-10-2014 แผนปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพใน ASEAN ปี 2558

[ดูทั้งหมด]

22-05-2015 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)
27-03-2015 บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
12-03-2015 หนังสือ ว194 ปรับปรุงแบบประเมินพรก.
11-03-2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
25-02-2015 บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

[ดูทั้งหมด]

19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
20-01-2012 สไลด์การอบรมอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 16-17 มกราคม 2555
20-01-2012 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบประเมิณการจัดการพลังงานภายในองค์การ
10-06-2010 แนวทางการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน รพ

[ดูทั้งหมด]

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/modules/mod_rssthai/mod_rssthai.php on line 131

 

[ดูทั้งหมด]

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/modules/mod_rssthai/mod_rssthai.php on line 131

 

[ดูทั้งหมด]

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/modules/mod_rssthai/mod_rssthai.php on line 131