Youtube สุขภาพ By Phyathai Hospital

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

03-11-2011 สรุปผลงานหน่วยงานอาชีวเวชกรรมประจำปี2554

Sealed

12-07-2011 คู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตนสำหรับผู้ปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค

 

[ดูทั้งหมด]

03-07-2014 สืบราคายาโรงพยาบาลบ้านโป่ง ปี2557
26-06-2014 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23-06-2014 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
03-04-2014 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองการติดเชื้อ วันโรคแฝง (EntICstudy)
29-03-2014 กำหนดการกิจกรรม“สงกรานต์รักษ์โลก”วันพฤหัสบดีที่10เมษายน2557

[ดูทั้งหมด]

19-09-2014 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (พยาบาลวิชาชีพ)
19-09-2014 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการสาธารณสุข)
27-08-2014 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโป่ง
27-08-2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
19-06-2014 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

 

[ดูทั้งหมด]

19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
20-01-2012 สไลด์การอบรมอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 16-17 มกราคม 2555
20-01-2012 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบประเมิณการจัดการพลังงานภายในองค์การ
10-06-2010 แนวทางการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน รพ

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]