Youtube สุขภาพ By Phyathai Hospital

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

[ดูทั้งหมด]

24-10-2014 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายแผนสุขภาพหรือตามแผนยุทธศาสตร์
17-10-2014 สรุปประเมิน KPI สสจ. ปี 57
13-10-2014 เอกสารทำแผนพัฒนาสรรถนะบุคลากร ปี 2558
03-07-2014 serviceplan
11-06-2014 เอกสารการบรรยาย นโยบายด้านสาธารณสุข(นพ.ณรงค์)

[ดูทั้งหมด]

13-10-2014 แผนปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพใน ASEAN ปี 2558
03-07-2014 สืบราคายาโรงพยาบาลบ้านโป่ง ปี2557
26-06-2014 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23-06-2014 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
03-04-2014 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองการติดเชื้อ วันโรคแฝง (EntICstudy)

[ดูทั้งหมด]

31-10-2014 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
28-10-2014 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และเภสัชกร
10-10-2014 รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่ง
01-10-2014 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 10 อัตรา
19-09-2014 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (พยาบาลวิชาชีพ)

 

[ดูทั้งหมด]

19-02-2014 การฝึกอบรมโครงการเคล็ดไม่ลับประหยัดพลังงาน‏
20-01-2012 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
20-01-2012 สไลด์การอบรมอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 16-17 มกราคม 2555
20-01-2012 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบประเมิณการจัดการพลังงานภายในองค์การ
10-06-2010 แนวทางการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน รพ

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]

 

[ดูทั้งหมด]