โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดโรงพยาบาลของเราให้สะอาด น่าอยู่
Read more